Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou na výstavbu nenáročnej multifunkčnej športovej plochy, ktorá bude mať zabudované chladenie pre vytvorenie ľadového povrchu. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja už dotáciu schválil. Ľadová plocha bude mať rozmery 40 x 20 metrov a vybudujú ju v priestoroch športového areálu na Lúčnej ulici.

Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu je 244-tisíc eur bez DPH. Podporné investície ako vybudovanie podložia, elektrickej prípojky, prípojky vody a odvodu vody zabezpečí a financuje mesto Hriňová. Stavebné práce prebehnú ešte tomto roku, doba výstavby multifunkčnej plochy by nemala presiahnuť viac ako tri mesiace.

Súčasťou dodávky k multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, rolba a kontajner na garážovanie rolby. Plocha bude mať samostatné osvetlenie, pripravená bude tiež sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska.

Doterajší priestor na korčuľovanie bol bez umelého chladenia. Dlhodobou víziou mesta Hriňová je obnova športového a rekreačného areálu aj ľadová plocha bude v letnom období pokrytá multifunkčným povrchom.

Zdroj: (ms)