Viac ako dvadsiatka žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl z Detvy a Hriňovej sa vo štvrtok 7. novembra zúčastnila moderovanej interaktívnej diskusie s Adelou a Viktorom Vinczeovcami.

Diskusiu pripravilo Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen, Chránená krajinná oblasť, Biosférická rezervácia Poľana v spolupráci so Základnou školou J. J. Thurzu v Detve. Bola tiež súčasťou projektových aktivít podporených ministerstvom školstva a Iuventou pod názvom Mladé hlasy z Podpoľania.

„Aktívni a komunikatívni mladí ľudia z Podpoľania mali príležitosť v rámci neformálnej debaty s úspešnými, priateľskými a otvorenými moderátormi prediskutovať viaceré témy. Napríklad čo znamená vystúpiť z radu, prečo je náš hlas dôležitý alebo čo môžeme považovať za zdravý životný štýl,“ povedala Miriam Turayová zo Správy CHKO Poľana vo Zvolene a dodala: „Inšpiratívnym spôsobom sa hovorilo o vlastnom sebapoznaní, sebarealizácii či spôsobe života a otvorených možnostiach.“

Zdroj: (ms)

Foto: Miriam Turayová