Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača je malá škola a v areáli má takmer 4,5-árovú záhradu so 60-ročným sadom. V sade rastie asi 60 rôznych stromov, medzi ktorými sú nielen staré odrody jabloní a sliviek, hrušiek ale aj lipy, borovice, dub a brezu.

„Počas roka v ňom šteboce veľa vtákov, hniezdia sýkorky, na dube má svoj domov veverička, v skalách zasa žijú jašterice a mravce majú svoje mravenisko,“ opísala život v záhrade riaditeľka školy Margita Gajdošová. Podľa nej išlo o rokmi zabehnutý ekosystém, ktorý sa dlhodobo nevyužíval a jeho údržba spočívala len v kosení. Možno aj preto medzi učiteľmi spontánne vznikla myšlienka skúsiť sad ozdraviť, udržiavať všetky vzácne stromy a ochraňovať živočíchy žijúce v ňom. V škole spracovali projekt, no bez pomoci by nebolo v silách niekoľkých učiteľov takýto projekt zrealizovať.

„V škole máme triedu ôsmakov, medzi ktorými vyniká Erik Stehlík. Erik svojou šikovnosťou, pracovitosťou a elánom strhol aj ďalších svojich spolužiakov, ale hlavne prekvapil nás učiteľov. Spolužiaci sa pod jeho vedením pustili do revitalizácie sadu,“ vysvetlila Gajdošová. Erik navrhol a spolu so spolužiakmi vybudovali bylinkovú špirálu a ohnisko, založili záhon drobného ovocia a postupne budujú prírodný chodník z kameňa do jednotlivých častí sadu, a tak ho pretvárajú na oázu pokoja. Svoje návrhy vždy vopred ako skúsený odborník predkladá a konzultuje aj s vedením školy. Pod vedením učiteľov sa pridali aj ostatné triedy, ktoré sa postarali o kompostovisko, revitalizáciu starého skleníka a obnovenie zeleninového záhona.

„Majstrovstvo Erika je aj v tom, že prirodzeným myslením a praktickými skúsenosťami vo svojom veku ponúka vysoko odborné riešenia pri realizácii čohokoľvek ako máloktorý skúsený dospelý majster. Svojim príkladom učí aj spolužiakov, ktorí takto získavajú vzťah k sadu, k prírode a pomáhajú ochraňovať náš vzácny ekosystém. Budujú sa v nich základné postoje pomoci prírode prežiť pre budúce generácie a jej ochrane. Erik je pre všetkých vzorom,“ povedala riaditeľka školy a svojho žiaka prihlásila do projektu Detský čin roka.

Svojim hlasom ho môžete podporiť aj vy na Detský čin roka

Zdroj: (ms)

Foto: Margita Gajdošová