O röntgen a gynekologickú ambulanciu by sa mali rozšíriť služby a ambulancie v budove detvianskej polikliniky po chystanej rekonštrukcii. Mesto na prestavbu získalo peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, celkovo 779-tisíc eur, tie tvoria 95 percent oprávnených výdavkov.

Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej starostlivosti a rozšírenie počtu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti. Zároveň sa z polikliniky vytvorí centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

„Stavebné práce sa začnú po schválení procesov verejného obstarávania,“ povedala Anna Golianová, vedúca oddelenia rozvoja Mestského úradu v Detve. Predpokladá, že to bude koncom tohto alebo najneskôr začiatkom budúceho roka.

Práce by mali trvať dva roky. Počas nich je naplánovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, ktorá zahŕňa obnovu vnútorných stierok a náterov, výmenu podlahových krytín, vybudovanie nových priečok a ďalšie nevyhnutné úpravy na prevádzku. Rozpočet ráta aj s rekonštrukciou rozvodov teplej a studenej vody, elektroinštalácie a ústredného kúrenia.

„Naplánovaná je tiež celková rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie sociálnych zariadení pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie,“ doplnila Anna Golianová.

Text a foto: Milan Suja