Štát rozdával hasičské autá a jedno sa ušlo aj Detvanom, ktorí naň čakali už niekoľko rokov. Dobrovoľní hasiči z Detvy dostali v piatok 7. februára od ministerstva vnútra nové Iveco Daily.

„Nové auto pomôže nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru najmä v jarnom a jesennom období, kedy veľmi často pomáhame profesionálnym hasičom hasiť požiare spôsobené vypaľovaním trávy, ale aj pri povodniach a iných zásahoch. Auto je vybavené rôznym náradím potrebným k práci a má tiež 750-litrovú cisternu s vodou,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý v Banskej Bystrici od premiéra prevzal kľúče od nového auta. Dobrovoľní hasiči dostanú podľa neho tento rok okrem auta ešte jeden darček v podobe zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice. „Stavebné práce sú pred dokončením, všetko by malo byť hotové už v najbližšom období,“ doplnil primátor. Zbrojnica bude slúžiť na garážovanie techniky, uskladnenie náradia, ochranných odevov a pre školenia, či niektoré cvičenia dobrovoľných hasičov.

Mali iba vozík

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Detva má momentálne dvadsať členov, všetci  absolvovali povinnú 40-hodinovú základnú odbornú prípravu, niektorí majú za sebou aj špecializované prípravy. Auto doteraz nemali, hoci zbor funguje niekoľko rokov. „Pri zásahoch sme využívali vlastné autá. Jedinou technikou, ktorú sme mali od štátu, bol protipovodňový vozík,“ povedal dobrovoľný hasič Mikuláš Klimo.

Len minulý rok sa dobrovoľní hasiči podieľali na šestnástich zásahoch. „Boli to najmä zásahy pri požiaroch vonkajšieho prostredia, najmä pri vypaľovaní trávy. Okrem toho sme zasahovali aj pri povodni a rôznych technických zásahoch,“ doplnil.

Na slávnostiach

Ďalšou dôležitou úlohou, na ktorej dobrovoľní hasiči v Detve spolupracujú, je zabezpečovanie akcií, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. Príkladom v Detve sú Folklórne slávnosti pod Poľanou, ktoré patria medzi najviac navštevované podujatia nielen v regióne, ale aj na Slovensku.

„Na slávnostiach máme vždy minimálne osem hasičov, ktorí sú v dvoch tímoch umiestnených na rozličných stanovištiach a navzájom medzi sebou komunikujú vysielačkami. Každý má svoju vopred určenú  úlohu. Je to o to náročnejšie, pretože cesty sú preplnené a do areálu je sťažený prístup zásahových vozidiel. Pri požiari by sme preto boli väčšinou odkázaní najmä sami na seba,“ vysvetlil Klimo. Dobrovoľní hasiči sa na folklórne slávnosti musia zvlášť pripravovať, aby každý vedel, čo má presne robiť. „Úplne na všetko sa ale nikdy pripraviť nedá, preto je dôležitá spolupráca, a to nielen vnútorne v našom zbore, ale aj s ostatnými záchrannými zložkami, ktoré sa tam nachádzajú. Veríme, že nové auto nám pomôže pri zvýšení efektívnosti našej dobrovoľnej práce, prispeje k zvládnutiu rôznych kritických situácií a bude na úžitok mestu, a teda aj každému občanovi nášho mesta,“ dodal.

Milan Suja