Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko doručila mestu Hriňová oznámenie o konaní verejného zhromaždenia v zmysle zákona o zhromažďovacom práve na 25. februára 2020 na Podpolianskom námestí v Hriňovej.

Dištancujú sa od volebnej kortešačky

Nakoľko sa jedná o ohlásené verejné zhromaždenie, samospráva nemá zákonné možnosti ako tomuto podujatiu zabrániť. Na webovej stránke mesta Hriňová zverejnila text, ktorým sa: „dištancuje od volebnej kortešačky strany, ktorá dlhodobo stavia svoju popularitu na účelovom šírení nenávisti, strachu, dezinformácií a delení ľudí podľa farby pleti, pôvodu, náboženstva či orientácie. Teda rovnaký prístup, akým uchopili moc nemeckí nacisti v minulom storočí. Je dostatočne preukázané, že stranícki funkcionári, členovia  a sympatizanti tejto extrémistickej strany ospevujú fašistický Slovenský štát, Tisa, znevažujú Slovenské národné povstanie a popierajú holokaust. Predstaviteľ tejto politickej strany bol nedávno odsúdený za úmyselný prečin hanobenia národa, rasy či presvedčenia.“

Výročie komunistického prevratu

Vedenie mesta ďalej zdôrazňuje, že je proti akýmkoľvek prejavu rasizmu, extrémizmu, neznášanlivosti a totalitných ideológií. „Je smutné, že sa tak deje 81 rokov od vyhlásenia vojnového fašistického Slovenského štátu a na deň presne 72 rokov od komunistického prevratu v Československu, ktorý opäť znamenal koniec demokracie a nástup totalitného režimu,“ informuje vedenie mesta.

Protest proti extrémizmu

Na rovnaký deň mesto prijalo aj oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia, ktorého účelom je protest proti extrémizmu. Uskutoční sa od 15. do 17. hodiny na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy v Hriňovej. Zvolávateľmi verejného zhromaždenia, tichého protestu je Pavel Sibyla a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Viera Dubačová.

Na bezpečnosť účastníkov ohlásených verejných zhromaždení budú dohliadať policajti.

Obete boja proti fašizmu

Do boja proti fašizmu poslala Hriňová počas II. svetovej vojny ako súčasť povstaleckej armády, partizánskeho hnutia, zahraničného odboja alebo v rámci pomoci civilného obyvateľstva Slovenskému národnému povstaniu viac ako 700 mužov. Počas SNP a pri oslobodzovaní obce zahynulo 48 Hriňovčanov. Pri oslobodzovaní Hriňovej a blízkych obcí položilo svoje životy 1906 sovietskych a rumunských vojakov. V horách Poľany bolo po potlačení protifašistického povstania rozmiestnených viac ako 6000 povstaleckých vojakov a partizánov, ktorým Hriňovčania aktívne pomáhali. Podľa záznamov v obecnej kronike nacisti presne pred 75 rokmi na sklonku vojny odvliekli 25 hriňovských mužov priamo po bohoslužbách od miestneho kostola do koncentračného tábora v Novákoch. Väčšina z nich sa už nikdy nevrátila. Niekoľko židovských rodín ukrývajúcich sa na hriňovských lazoch bolo po ich odhalení odvlečených a postihol ich ten najkrutejší osud. Podľa dostupných údajov zostalo po vojne v Hriňovej 30 spálených domov a 65 sirôt. Za pomoc obyvateľov v boji proti fašizmu udelil prezident republiky v roku 1964 vtedajšej obci Hriňová vysoké štátne vyznamenanie.

Mená padlých spoluobčanov, ktorí zahynuli počas II. svetovej vojny a mená vojakov, ktorí položili svoje životy pri oslobodení Hriňovej sú vytesané do kameňa dvoch pamätníkov v mestskom parku.

Milan Suja