Každý deň tisíce rúšok a ochranných rukavíc skončia v odpade. Napriek tomu, že ide o plastové výrobky, mali by sme zabudnúť na triedenie. Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška ako bežný komunálny odpad. Zároveň upozorňuje verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu.

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) síce začiatkom marca informovala, že neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu COVID – 19 pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, no trochu opatrnosti určite nezaškodí.

Použité jednorazové rúška a rukavice vhoďte do plastového vrecka a to vyhoďte do zmesového odpadu. Ak ste v karanténe, odpad vložte do plastového vreca na odpadky a po každom použití ho riadne zviažte. Po naplnení vložte vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držte doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí tejto doby alebo oznámení negatívnych výsledkov ho umiestnite do zberných nádob.

Odpad neukladajte vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej manipulácii s odpadom. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujte len naozaj nevyhnutné veci. Aj jarné upratovanie je lepšie odložiť na neskôr.

ms