Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upravil opatrenia súvisiace s nosením rúšok. Začínajú platiť už v utorok 21. apríla a riadiť sa nimi budeme až do odvolania.

Všetkým osobám sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných ciest dýchacích. Môžeme na to použiť rúško, no stačí aj šál, šatka, alebo iné prostriedky. Dôležité je, aby sme zabránili šíreniu kvapôčok, ktoré sa šíria vzduch pri dýchaní, kýchaní či kašľaní.

Úprava prináša niekoľko výnimiek, rúško nemusia mať deti do dvoch rokov a ľudia so závažnými poruchami autistického spektra.

Ústa a nos nemusíme mať prekryté ani v aute, za predpokladu, že ostatní cestujúci patria do našej spoločnej domácnosti. Toto platí aj pre vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddeleného od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb.

Pri pobyte v prírode máme tiež výnimku, no musia s nami byť iba ľudia, ktorí s nami žijú v spoločnej domácnosti. Táto výnimka platí dovtedy, kým je vzdialenosť od iných osôb minimálne dvadsať metrov. Inými slovami, keď sa s nikým stretávame na lesnom chodníku, musíme si rúško na tvár nasadiť v dostatočnom predstihu.

Predtým ako chytíte svoje rúško do rúk si poriadne umyte ruky mydlom a vodou, prípadne použite dezinfekčný prostriedok s alkoholom (tiež na ruky).

Pri nosení rúška často robíme chyby, ktoré znižujú jeho účinok. Podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa by sme ho mali mať nasadené tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Úrad verejného zdravotníctva označil toto opatrenie za jeden z najdôležitejších nástrojov na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

ms

Ilustračné foto: Terri Sharp, Pixabay