Dvadsať rokov sa hriňovské kúpalisko viac podobalo na smetisko ako na miesto oddychu a relaxu. Kúpať sa v ňom mohli maximálne žaby a kačky. V posledných mesiacoch sa ale schyľuje k zmene. Mesto pripravilo projekt a „smetisko“ sa pomaly mení na moderné kúpalisko.

S prestavbou kúpaliska, ktoré od ukončenia prevádzky v roku 1999 neotvorili, sa začalo ešte v auguste 2018. Pôvodný stav kúpaliska bol veľmi nepriaznivý. Jestvujúci bazén zostal v dezolátnom stave. Dno a steny boli popraskané, došlo k odtrhnutiu stien bazénov, devastácii prepadových žľabov a zničeniu pôvodnej úpravne vody.

„Vodovod privádzajúci vodu z priehrady v Skalisku bol v tomto období živelne rozobratý. Ostatné vybavenie kúpaliska odniesli neželaní návštevníci a o zvyšok sa postarala príroda. Dezolátny stav areálu roky nebol pre mesto dobrou vizitkou,“ povedal primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Tri bazény

Projekt počíta s prestavbou pôvodného plaveckého bazéna a vybudovaním troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudovaný je už plavecký 25-metrový bazén so siedmimi dráhami, neplavecký a detský bazén. Chýbať nebudú vodné atrakcie.

Stavbári pripravujú bazény vrátane technológie so strojovňou a kolektorom hneď vedľa bazénov ako podzemnými objektami. Spolu s prestavbou bazénu sa vytvorí aj zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so sprchami a stánkami občerstvenia.

Kúpalisko najviac chýba deťom a mládeži

„Výstavba kúpaliska dlhodobo bola a dodnes je jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová. Potreba funkčného kúpaliska sa objavovala vo všetkých strategických dokumentoch mesta od Agendy 21 cez plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja,“ vysvetlil primátor. Podľa neho Hriňovčania považujú prestavbu kúpaliska za prioritu, najviac chýba deťom a mládeži.

Kapacita kúpaliska je projektovaná na 636 ľudí. Je určená ako štvornásobok kapacity vodnej plochy bazénov.

Najmä z vlastných zdrojov

Celková hodnota podľa zmluvy o dielo je 706-tisíc eur. Aktuálne je prestavaných 419-tisíc eur. Na financovanie prestavby kúpaliska mesto využíva zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a investičný úver, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli tohoto roka. Nedalo sa inak, veď za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie výstavby kúpaliska.

Zmluvný termín odovzdania diela je do 20. februára 2021. Kúpalisko bude po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie.

Rátajú s dobrovoľníkmi

„V mesiaci jún 2020 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu hygienického uzla v rámci výzvy podpredsedníčky Vlády SR na projekty zamerané na podporu regionálneho rozvoja. Časť nákladov na výstavbu športovísk v areáli kúpaliska chceme prefinancovať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny zo zdrojov Programu rozvoja vidieka,“ dodal primátor.

Pri konečnej úprave širšieho areálu kúpaliska uvažuje mesto o zorganizovaní dobrovoľníckych brigád pri sadových úpravách, oprave oplotenia a výstavbe parkoviska. Odmenou pre angažovaných Hriňovčanov by boli benefity v podobe voľných vstupov alebo sezónnych permanentiek.

Ďalšie športoviská

V bezprostrednom susedstve mesto prevádzkuje futbalový štadión a tenisové ihriská. „V ďalšej etape počítame s budovaním ďalších športovísk – beachvolejbalového ihriska, skejtparku alebo pumptrackovej dráhy. Uvažujeme nad vybudovaním niekoľkých miest pre autokemping. Na mieste prírodného klziska vyrastie multifunkčná športová plocha s prekrytím v spolupráci so SZĽH,“ doplnil Stanislav Horník.

(ms)
Foto: Archív MsÚ Hriňová