Druhé kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na nový koronavírus sa uskutoční 7. a 8. novembra 2020, t.j. v sobotu a nedeľu, v čase od 8.00 do 20.00 hod. (8.00 – 12.00 hod., 12.45 – 17.00 hod., 17.45 – 20.00 hod.)

Mesto Detva odporúča testovanie podľa adresy bydliska.

Dom kultúry A. Sládkoviča (dve odberné miesta) – pre ulice M. R. Štefánika, Záhradná a Obrancov mieru

Mestské kultúrne stredisko (Chudobienec) – pre ulice Fučíkova, Hollého, Hviezdoslavova, J. kráľa, J. Thurzu, Jesenského, Jožka Rybára, Kollárova, Kpt. Nálepku, Ľ. Zeljenku, M. Benku, S. Stračinu, Detva – okolie

Kultúrny dom Piešť I. – pre obyvateľov z Piešťa I a Piešťa II

Klub dôchodcov na Partizánskej ulici – pre ulice Cintorínska, Kamenná, Kúpalisko, Námestie SNP, Nová ves, Partizánska, Sládkovičova, Detva – okolie

Športová hala – pre ulice: Jána Pavla II., Jánošíkova, Štúrova, mesto Detva (občania bez domova), Detva okolie

Centrum voľného času (dve odberné miesta) – pre Dolinky, J. G. Tajovského a Novosady

III. ZŠ na Ulici Obrancov mieru – pre Námestie mieru

Spojená škola – telocvičňa – pre ulice Agátova, E. M. Šoltésovej, Okružná, Ostravská, Pionierska, Strojárska, T. Vansovej,  

Spojená škola – hlavná budova – Krpelná, Lúčna štvrť, časť obce Krné

Gymnázium – pre Ulicu A. Hlinku

I.ZŠ na Kukučínovej ulici – pre ulice B. Němcovej, Družstevná, Chalupkova, Kukučínova, Orlova, P. Jilemnického, Požiarnícka, časť obce Zapriechody, časť obce Kostolná + Stavanisko

COOP Jednota Skliarovo – pre Skliarovo a Laštek

IV. ZŠ J. J. Thurzu na Bernolákovej ulici – pre ulice A. Bernoláka, Vimperská, Detva – okolie

V prípade, že vám konkrétne miesto nevyhovuje, môžete sa dostaviť na ktorékoľvek iné odberné miesto. Aby nevznikal neprimeraný nápor na jednotlivé odberové miesta, prosíme občanov, aby využili obidva víkendové dni. Iba tak predídeme tvoreniu dlhých radov a zbytočnému čakaniu.

(ms)
Ilustračné foto: Tumisu, Pixabay