V týchto dňoch vychádza zaujímavá publikácia. Možno nebude hitom predvianočných nákupov, no určite poteší každého milovníka histórie, najmä ak sa zaujíma o históriu nášho regiónu. Kniha s názvom Anton Šalát – Hlinkova slovenská ľudová strana vo Zvolene a v okolí, ktorú napísal detviansky historik Jozef Pavlov, odkrýva doteraz nezverejnené fragmenty našej histórie.

„Cieľom publikácie o Antonovi Šalátovi a  Hlinkovej slovenskej ľudovej strane vo Zvolene a v okolí je ambícia spracovať historické pôsobenie významnej regionálnej osobnosti na podklade politického hnutia, v ktorom bola aktívnym a vedúcim činiteľom. Okrem základných životopisných dát a charakteristiky osobnosti Antona Šaláta má publikácia za cieľ ozrejmiť podmienky vzniku a vývoja HSĽS vo zvolenskom regióne, popísať a rekonštruovať podoby boja za autonómiu a analyzovať politický súboj o voliča v podmienkach medzivojnovej demokracie,“ napísal v autor v úvode knihy.

„Monografia prináša okrem iného, veľké množstvo doteraz neznámych , nespracovaných a nepublikovaných poznatkov, faktov, skutočností, historických udalostí a osobností, ktoré zaujmú nielen odborné kruhy, ale aj širokú laickú verejnosť, najmä z uvedeného regiónu,“ uviedol recenzent Karol Fermal.

Z knihy vyberáme: Politický boj za autonómiu mal vo zvolenskom regióne okrem Zvolenského manifestu aj ďalší výrazný prejav. Rázovitý región Podpoľania, najmä tradičná a ospevovaná Detva bola známa írečitou slovenskosťou a katolíckym zázemím. Z tohto dôvodu hrala v politickom marketingu HSĽS významné miesto a aj preto 11 členov z 35-člennej delegácie, ktorá išla privítať amerických Slovákov nesúcich originál Pittsburskej dohody do Gdyne bolo z Detvy.

„Treba oceniť, že autor neupadol do jednostranných čierno-bielych hodnotení, činnosti kontroverzného kňaza, neidealizuje ho, ani nedémonizuje, čo sa mimochodom – historikom stáva dosť často. Potenciálnemu čitateľovi nevnucuje svoj názor, ale mu predkladá na základe archívneho výskumu, resp. dobovej tlače svoje racionálne a podľa mňa presvedčivé hodnotenia skúmanej osoby,“ doplnil ďalší recenzent Ivan Kamenec.

(ms)