Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene vydal vyhlášku, ktorou sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 zakazuje:

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.), predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu a ich predaja na odber so sebou,

b) organizovanie hromadných podujatí divadelných, filmových, hudobných alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,

c) realizovanie posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,

d) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

Zákaz sa nevzťahuje na:

a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,

b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholických nápoja na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c) pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,

d) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach(zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),

e) rodinné stretnutia v priamom príbuzenskom vzťahu.

Táto vyhláška nadobudla účinnosť 23. decembra 2020.

(ms)
Ilustračné foto: Gerd Altmann Pixabay