Vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní výrazne zúžila okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Obmedzeniu mobility má napomôcť aj zákaz cestovania medzi okresmi. Zákaz vychádzania, ktorý bol vyhlásený od 1. januára v čase denne od piatej hodiny ráno do jednej v noci nasledujúceho dňa, platí až do 24. januára.

Od polnoci zo Silvestra na Nový rok sa zatvorili všetky lyžiarske strediská. Hotely nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pohyb.

Zatvorené ostanú aj kostoly  – online prenos bohoslužieb je možný, prenosový tím môže tvoriť maximálne šesť osôb.

Zakázaná je konzumácia jedla v exteriéri či v blízkosti prevádzok – jedlo si bude možné zobrať len domov.

Krsty, sobáše a pohreby, vrátane ich civilných verzií, možno organizovať len do počtu šiestich osôb.

Zatvorené ostanú aj predajne živých rýb v exteriéri.

Podrobnosti uvádza aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020.

Od 1. do 24. januára 2021 sa umožňujú tieto výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý platí od 5. do 1. hodiny nasledujúceho dňa:

•cesta do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cesta späť, a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office,

•cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska,

•cesta na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov,

•cesta do zdravotníckeho zariadenia, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,

•cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti,

•cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu,

•cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,

•cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,

•cesta so psom alebo mačkou do vzdialenosti tisíc metrov od bydliska a cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,

•vycestovanie do zahraničia a návrat zo zahraničia,

•pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu,

•cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

•cesta rodiča alebo inej oprávnenej osoby vo veci striedavej osobnej starostlivosti

•cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,

•cesta do a zo školy alebo školského zariadenia,

•cesta za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa predchádzajúcich dvoch bodov,

•osoba bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Detailné informácie sú uvedené v uznesení vlády č. 808 z 31. decembra 2020.

Zdroj: minv.sk
Ilustrčné foto: Bella H., Pixabay