Spojená škola v Detve spustila projekt Myslíme a učíme ekologicky v rámci Programu SK – KLÍMA. Zameraný je na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Projekt získal grant z Nórska v sume 25 816 eur a je spolufinancovaný v sume 4 379 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 1 600 eur z Banskobystrického kraja.

Do projektu sú okrem Spojenej školy zapojené aj obidve základné školy v Hriňovej, ZŠ v Kriváni a ZŠ Obrancov mieru v Detve.

Cieľom projektu je zrealizovať aktivity, ktoré prispejú k zvyšovaniu povedomia o klimatických zmenách medzi mladými ľuďmi.

Zapojené školy sa rozhodli zorganizovať tri zaujímavé súťaže.

Prvou je „Súťaž o bezodpadovom meste“. Ide o literárnu alebo grafickú súťaž, v ktorej majú žiaci vyjadriť slovom alebo kresbou svoju predstavu ako prestať s produkciou odpadu. Alebo akým spôsobom by sa množstvo odpadu dalo aspoň znížiť.

Druhá súťaž nesie názov „Zmeň neužitočné na užitočné“. Cieľom je podnietiť tvorivosť a vynaliezavosť žiakov, ktorí budú musieť vyrobiť užitočný predmet z odpadu alebo obalov.

Do oboch týchto súťaží je možné zapojiť sa do 7. decembra 2021 a vyhrať tak zaujímavý predvianočný darček.

Posledná súťaž je fotografická a má prezentovať najkrajšie a najhoršie miesto v regióne. Dôraz sa kladie na ekologické hľadisko s cieľom porovnať výsledky práce človeka a prírody. Na posielanie príspevkov majú žiaci čas do konca marca a ich výtvory budú prezentované pri príležitosti Dňa Zeme.

Na najlepších čakajú pekné vecné ceny. Ale aj dobrý pocit, že urobili niečo pre zlepšenie informovanosti o problémoch životného prostredia.

Valéria Čiamporová