V pondelok 28. novembra sa vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve. Po októbrových komunálnych voľbách došlo k zmene v sedemnásťčlennom mestskom parlamente, do ktorého nastúpilo sedem nových poslancov. Tou najvýznamnejšou je zmena na mieste primátora, Jána Šufliarského, ktorý bol vo funkcii 24 rokov, vystriedal Branislav Baran.

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva otvoril krátko po pol štvrtej dosluhujúci primátor Ján Šufliarský. Po určení zapisovateľov a overovateľov zápisnice dostala slovo predsedníčka Mestskej volebnej komisie, ktorá oznámila výsledky volieb primátora a výsledky volieb do mestského zastupiteľstva. Po odovzdaní osvedčenia novému primátorovi, nasledoval sľub, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novým primátorom Branislavom Baranom. Hneď nato zložili sľub aj poslanci zastupiteľstva.

Prvý volebný obvod (Piešť I., Piešť II., Krné) zastupujú Maroš Krnáč a Imrich Gužmer. V druhom volebnom obvode (Skliarovo, Kostolná) sa budú snažiť presadzovať požiadavky voličov poslanci Marianna Klimová a Imrich Murín. V treťom volebnom obvode (Stará Detva) sa do zastupiteľstva dostali Katarína Krekáňová, Jozef Kulišiak, Milan Ďurica a Ján Michálik. Poslancami za štvrtý volebný obvod (Detva – sídlisko) sú Slavomír Ciglan, Darina Labáková, Jana Kuzárová, Oľga Vilhanová a Ján Sýkora. V piatom volebnom obvode (Detva – sídlisko) dostali dôveru voličov Vladimír Dado, Jozef Výbošťok a Tomáš Škopík. Štvrtým zvoleným zástupcom v tomto obvode je Ján Šufliarský (nejde o doterajšieho primátora), ktorý sa na ustanovujúcom zastupiteľstve nemohol zúčastniť a sľub poslanca ešte len zloží na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Rokovanie pokračovalo slávnostným príhovorom nového primátora a po krátkej prestávke aj voľbami mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Potom zastupiteľstvo vybralo poslanca, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia v prípadoch, ktoré uvádza zákon o obecnom zriadení. Nasledovala voľba členov mestskej rady, zriadenie komisií a poverenie sobášiacich poslancov. Posledným bodom zasadnutia bolo schválenie prijatých uznesení.

(ms)