Dobrovoľný hasičský zbor obce Korytárky a Slovenský červený kríž, miestny spolok Korytárky organizuje 18. novembra 2022 od 8.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v obci Korytárky akciu Hasičská kvapka krvi.

Program:

8.00 – 10.00 registrácia darcov v spoločenskej sále

8.15 – 11.00 odber krvi zabezpečený NTS Banská Bystrica

Daruj krv, zachrániš život!