Tento rok pribudlo vodičov, ktorí po spôsobení drobnej dopravnej nehody, z miesta nehody ušli. Nesnažili sa kontaktovať políciu, nepočkali na vodičov, ktorým spôsobili škody. Jednoducho ušli.

„Od začiatku roka do polovice novembra roku 2019 Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene eviduje v okresoch Zvolen, Detva a Krupina spolu 100 dopravných nehôd s neznámym páchateľom, pričom len v meste Zvolen je to 53 takýchto dopravných nehôd,“ informovalo na sociálnej sieti Krajské policajné riaditeľstvo v Banskej Bystrici.

Na parkoviskách

Podľa policajtov ide najmä o drobné „ťukance“ na parkoviskách obchodných domov, nemocníc, čerpacích staníc a pred bytovými domami, kedy vodiči svojimi autami spôsobili drobné poškodenie cudzích áut alebo majetku. Takéto poškodenie je hradené z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ide o škodovú udalosť, za ktorú môže policajt v prípade, že zistí porušenie predpisov, na mieste uložiť blokovú pokutu do 50 eur. Ak ide o závažné porušenie pravidiel cestnej premávky je možné vinníkovi uložiť pokutu 150 eur.

Z „ťukanca“ je dopravná nehoda

Pokiaľ si však vodič nesplní zákonnú povinnosť a škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu neoznámi útvaru policajtom a taktiež nezotrvá na mieste do príchodu policajta, takáto udalosť je vždy dokumentovaná ako dopravná nehoda. Takémuto vodičovi hrozí, samozrejme po zistení jeho totožnosti, pokuta vo výške od 300 do 1300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá po dobu od jedného do piatich rokov.

„Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene preto vyzýva vodičov, aby po spôsobení škody na cudzom motorovom vozidle alebo majetku, ktorá vznikne prevádzkou motorového vozidla, zotrvali na mieste a vec oznámili na známe telefónne číslo 158. Občania, ktorí sú svedkami takejto udalosti by mali tiež kontaktovať políciu,“ doplnila krajská polícia.

Zdroj: (ms)

Foto: Milan Suja