S nástupom chladných dní sa začala vykurovacia sezóna. Ešte pred jej začiatkom si mal každý majiteľ rodinného domu vyčistiť a skontrolovať komín. V opačnom prípade riskuje, že mu doslova zhorí strecha nad hlavou.

„K významnému počtu požiarov dochádza práve z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. Aby vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú,“ vysvetlil Renatus Babiak, vedúci oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene.

Medzi pomerne časté napríklad patrí nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, na ktorý bol určený.

Čistenie a kontroly komínov v lehotách

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí sa komín skontrolovať a vyčistiť aspoň raz za štyri mesiace pri pieckach či sporákoch na tuhé alebo kvapalné palivá. Šesťmesačný interval kontroly a čistenia treba zachovať, keď kúrite plynom a máte komín bez vložky. Pri plyne a komíne s vložkou to stačí urobiť raz do roka.

Ak ide o spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, čistíme komín raz za dva mesiace pri pieckach na tuhé alebo kvapalné palivá. Pri plyne je to šesť mesiacov. V občasne užívaných stavbách sa odporúča skontrolovať komín aspoň raz za dva roky.

Nebezpečné sú najmä netesnosti a škáry

Nemenej dôležitá je inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 centimetrov alebo vzdialenosť určená výrobcom). Pod prípadný požiar sa môže podpísať zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, škáry a pod.) a taktiež neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov).

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať. „Porušovanie základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies je priestupkom, pri ktorom môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331 eur,“ doplnil Renatus Babiak.

Podľa neho čas, ktorý budeme venovať preventívnym opatreniam sa nám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok nás a našich blízkych.

Text a foto: Milan Suja