Parlamentné voľby budú na Slovensku až 29. februára 2020, no obce a mestá začali s prípravami ešte vlani. Jednou z prvých úloh bolo vytvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti. Nasledovalo vymenovanie zapisovateľa každej okrskovej volebnej komisie a určenie zamestnancov zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu a zabezpečenie volieb. Celý harmonogram organizačno-technického zabezpečenie volieb má 28 bodov.

Najväčší a najmenší

V meste Detva je schválených 15 volebných okrskov. V 5 600 domácnostiach žije 14 194 obyvateľov, z nich môže voliť 11 902. Najväčší okrsok je na Spojenej strednej škole v Detve, kde je zapísaných 1265 voličov. Len o dvoch voličov menej má okrsok umiestnený v takzvanom Chudobienci na Partizánskej ulici. Viac ako tisíc voličov je ešte zapísaných v Dennom centre na rovnakej ulici, Základnej škole na Ulici Obrancov mieru a na Mestskom úrade v Detve. Najmenším je okrsok v Krnom, kde môže voliť iba 222 voličov.

Hlasovací preukaz len do piatku

V týchto dňoch by už všetky domácnosti mali mať doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na kandidátnych listinách.

„Prvé zasadnutie členov okrskových volebných komisií sa konalo 20. januára 2020, kde bolo pozvaných 177 členov delegovaných politickými subjektmi a 15 zapisovateľov okrskových volebných komisií. Na tomto zasadnutí členovia podpísali sľub a zapisovateľky žrebovali predsedu a podpredsedu každej okrskovej volebnej komisie,“ informovala Eva Budáčová, vedúca organizačného oddelenia Mestského úradu v Detve. Úlohou miest a obcí je ešte zabezpečiť volebné miestnosti nielen volebnými tlačivami, ale aj potrebným zariadením a pomôckami.

Pre tých, ktorí nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého bydliska je podstatné, že o hlasovací preukaz môžu požiadať osobne len v úradných hodinách, najneskôr posledný deň predo dňom konania volieb alebo písomne do 10. februára.

Jeden a pol tony papiera

Detva objednávala na voľby volebné lístky pre 12-tisíc voličov. Je to viac ako je skutočný stav, no mesto potrebuje mať určitú rezervu, ak by na poslednú chvíľu pribudli noví obyvatelia a teda aj voliči. Vo voľbách kandiduje 25 politických strán, čo znamená, že pre každého treba pripraviť 25 hlasovacích lístkov. Každý je na jednom liste papiera veľkosti A4, čo len v Detve robí 300-tisíc hárkov A4. A to je už poriadna kopa papiera. Ich rozvážanie nie je jednoduché, veď rukami ľudí zodpovedných za voľby prejde viac ako jeden a pol tony papiera. A to sme nepočítali obálky.

Milan Suja