Obnova hriňovského kúpaliska pokračuje, v súčasnosti sa pracuje na bazénoch, kanalizačnej prípojke a rozvodoch vody a kanalizácie. Dodávateľom stavby je Metrostav, podľa zmluvy firma musí hotové dielo odovzdať do 20. februára 2021.

„Na kúpalisku bude 25-metrový plavecký bazén so siedmimi dráhami, druhý bazén bude relaxačný a tretí detský. Kapacita kúpaliska bude 636 ľudí. Súčasťou diela sú obslužné objekty a vodné atrakcie,“ informoval primátor mesta Stanislav Horník.

Práce na kúpalisku

Na financovanie prestavby kúpaliska mesto použije zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov. Je to preto, lebo za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie výstavby kúpaliska. Podľa primátora v iných oblastiach hospodárenia mesto čerpá nenávratné finančné zdroje z eurofondov, čím vlastné finančné prostriedky ušetrí.

„Celková hodnota podľa zmluvy o dielo dosiahne 706-tisíc eur. Časť nákladov na výstavbu prevádzkovej budovy, šatní, spŕch a stánkov občerstvenia chceme prefinancovať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny zo zdrojov Programu rozvoja vidieka,“ doplnil hriňovský primátor.

Výstavba kúpaliska je dlhodobo jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová. Kúpalisko bude po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej spoločnosti verejnoprospešné služby (VPS Hriňová s. r. o.).

Text: Milan Suja, foto: Stanislav Horník