Výbor Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Podpolianske strojárne rozhodol o vyhlásení štrajkovej pohotovosti v PPS Group Detva.

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti je reakciou odborov na rozhodnutie vedenia firmy, ktorá chce prepustiť 25 kmeňových zamestnancov. Rozhodnutie výboru ovplyvňuje aj skutočnosť, že neboli zohľadnené pripomienky a výhrady odborov, podľa ktorých ide o ľudí, ktorí odrobili v spoločnosti desiatky rokov a majú skúsenosti s danou prácou.

Práce je dostatok

„Výbor zásadne odmieta predmetné rozhodnutie, na základe ktorého sa s účinnosťou od 1. februára 2020 ruší 25 pracovných miest,“ informoval predseda odborovej organizácie v PPS-ke Stanislav Ľupták a pripomenul, že firma zároveň na pracovnom portáli hľadá desať ľudí na rovnaké pozície.

Podľa odborárov zamestnávateľ má možnosti ako zabezpečiť dostatok práce pre dotknutých zamestnancov, pokiaľ komponenty, ktorých výrobu v súčasnosti zabezpečuje prostredníctvom siete dodávateľských firiem, bude opäť tak, ako v minulosti, zabezpečovať vlastnými kapacitami. Zároveň žiada zamestnávateľa, aby odvolal výpovede.

Rozčarovanie

Vedenie PPS Group prijalo informáciu o vyhlásení štrajkovej pohotovosti s rozčarovaním. Podľa hovorcu firmy Ľuboša Schwarzbachera na takýto krok neexistujú v súčasnej situácii žiadne dôvody. „Zverejnenie nahlášok voľného pracovného miesta, ktoré ZO OZ KOVO napáda, súvisí jedine s plnením zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o službách zamestnanosti pre zamestnancov z tretích krajín,“ povedal pre TASR.

Podľa vedenia firmy sa väčšinou jedná o zamestnancov, ktorí za celé svoje pôsobenie v PPS Group nevyužili možnosť zvýšenia kvalifikácie alebo kariérneho postupu na iné pracovné pozície. Firma pre týchto zamestnancov hľadala aj uplatnenie na trhu práce v okolí, v niektorých prípadoch úspešne.

Vyrábajú oceľové konštrukcie

PPS Group zamestnáva v súčasnosti 790 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere. Ďalších 200 pracovníkov pracuje vo firme prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania, alebo na základe iných zmluvných vzťahov. Priemerná mesačná hrubá mzda zamestnancov dosahuje za obdobie 1. – 9. 2019  úroveň 1 147 eur.

Strojárska spoločnosť sa v portfóliu svojej činnosti orientuje na výrobu oceľových konštrukcií – najmä ramien, výložníkov a rámov, určených pre svetových výrobcov banskej, manipulačnej, stavebnej a transportnej techniky.

Milan Suja