Banskobystrický samosprávny kraj v posledných dvoch rokoch investoval do rekonštrukcie ciest v Detvianskom okrese viac ako 637-tisíc eur, čo stačilo na opravu ôsmich kilometrov úsekov ciest II. a III. triedy.

Kvalita ciest II. a III. triedy v okrese Detva patrí podľa vedenia župy k najlepším z celého kraja. Vo veľmi dobrom až vyhovujúcom stave je takmer osemdesiat percent ciest, v susednom okrese Zvolen je to takmer sedemdesiat percent.

Celkovo na rekonštrukciu a výstavbu ciest II. a III. triedy pôjde tento rok z rozpočtu kraja viac ako 28 miliónov eur. Väčšina z tejto sumy bude rozdelená do trinástich okresov podľa stanoveného kľúča. Pre okres Detva vyšla suma viac ako 1,2 milióna eur.

Opravia havarijné a nevyhovujúce úseky

„V roku 2020 by sa v našom okrese mali rekonštruovať cesty II. a III. triedy: Hradná – Iviny, Slatinské Lazy – Vígľašská Huta Kalinka a aj úsek do Podpolianskych strojární od štátnej cesty I/16. Neveľký úsek je naplánovaný v Klokoči. Medzi cestami, ktoré budeme opravovať je aj cesta z Piešťa na Budinú a Ábelovú. Nie je to už v našom okrese, ale v tesnom susedstve,“ informoval detviansky primátor Ján Šufliarský, ktorý je zároveň poslancom samosprávneho kraja. Pri cestách predsa nerozhodujú hranice okresu. V pláne sú podľa neho aj úseky ciest medzi Hriňovou a Detvianskou Hutou a medzi Korytárkami a Hriňovou. Opravy sa dočkajú aj cesty z Podkriváňa na Starú Hutu a z  Detvianskej Huty na Čechánky.

„V súčasnosti robíme iba tie úseky, ktoré sú v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave,“ doplnil Ján Šufliarský. Väčšina prác by mala byť hotová v roku 2020, časť sa zrejme bude ukončovať v roku 2021.

Prípravné práce na obchvate Detvy

Popri rekonštrukcii už existujúcej siete ciest sa bude pripravovať aj výstavba nových, v našom okrese je to najmä obchvat Detvy. „V tomto roku by sme chceli v prvom rade pripraviť štúdiu, ktorá by ukázala, kadiaľ obchvat môže ísť. Potom bude potrebné urobiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Štúdia bude podkladom pre následný výkup pozemkov,“ doplnil detviansky primátor. Dokončený obchvat, ktorým by sa odľahčila hustota dopravy v sídliskovej časti Detvy, sa v budúcnosti zaradí do krajskej siete ciest III. triedy. Do jeho výstavby investuje peniaze Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Detva a aj investori v priemyselnom parku.

Milan Suja