Výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna postaví združenie spoločností Dopravstav, Strabag, Eurovia SK a Eurovia CS. Zmluvná cena za vybudovanie úseku je viac ako 232 miliónov eur bez DPH.

Technicky náročný úsek

„Víťaz vzišiel z historicky prvej verejnej súťaže, ktorá sa hodnotila multikriteriálne,“ povedala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. Podľa nej by mal úsek motoristom slúžiť už v roku 2024.

Začiatok trasy tohto 9 kilometrov dlhého úseku nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý je vo výstavbe.

„Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude cca 5 kilometrov dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 – 45 metrov ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby,“ doplnila Michalová.

Ostane Zvolen

Rýchlostná cesta preberie všetku tranzitnú dopravu ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu. Existujúca cesta I/16 bude slúžiť na dopravu medzi obcami a pre autá vylúčené z premávky po rýchlostnej ceste.

Motoristi po dobudovaní rýchlostnej cesty získajú súvislé diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Lučencom s výnimkou úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ.

Ďalšie nové úseky rýchlostnej cesty R2 pribudnú v najbližších rokoch, keďže v súťaži na zhotoviteľa stavebných prác sú diela R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška a R2 Košické Oľšany – Košice, Šaca.

(ms)