V spore kraj verzus dopravca sa vyťahujú ťažké zbrane. SAD Zvolen, ktorá zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu v Banskobystrickom kraji poriadne pritvrdila a oznámila, že v sobotu jej autobusy na cesty nevyrazia. Zoznam dotknutých spojov.

(Doplnené 24. 1. 2020 o 14.00 hod.: Autobusové linky, ktorých prevádzku spolufinancuje mesto Detva budú jazdiť bez zmeny. Viac na stránke mesta. Ide o linky, ktoré sa v meste začínajú a v meste aj končia a neprechádzajú mimo mesta. Rovnaké pravidlo platí aj v Hriňovej. Viac informácií nájdete na stránke mesta.)

Ľuďom, ktorí chcú niekde cestovať a nemajú ako, vedenie spoločnosti odkazuje, nech sa sťažujú na Úrade BBSK. Vysvetlenie SAD-ka ponúkla v ozname pre cestujúcich:

Vážení cestujúci, nezodpovedným konaním súčasného vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja pod vedením Jána Luntera, ktoré svojim spochybňovaním platnosti zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a neplatením za poskytnuté dopravné služby za posledné dva roky, došlo k vzniku doposiaľ na Slovensku bezprecedentnej situácie, ktorá je pre našu spoločnosť neudržateľná. V jej dôsledku naša spoločnosť musí prijať nevyhnutné opatrenia pre zabránenie nárastu vzniknutých škôd. Týmto oznamujeme cestujúcej verejnosti, že naša spoločnosť je nútená pristúpiť od 25. januára 2020 (sobota) k zavedeniu režimu „NEPREMÁVA“ v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave v celom rozsahu, s výnimkou tých liniek, ktoré sú prevádzkované na základe osobitných zmlúv. Týmto sa vám zároveň vopred ospravedlňujeme za nepríjemnosti, ktoré vám vzniknú v dôsledku prijatia tohto mimoriadneho opatrenia. Za túto situáciu však nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Dnes bude rokovanie

Postup Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, ktorá prostredníctvom médií avizuje prerušenie prímestskej autobusovej dopravy v kraji, vedenie kraja prekvapil. „S ohľadom na to, že medzitýmny rozsudok Okresného súdu vo Zvolene doposiaľ nebol doručený a ani nenadobudol právoplatnosť, nevieme, na ako právnom základe sa tak dopravca rozhodol a jeho postup považujeme za nezákonný,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Podľa neho je nemysliteľné, aby sa v demokratickej spoločnosti niečo takéto udialo.

Čítajte tiež: Kraju vadia Kotlebove dodatky. S dopravcom nevie nájsť spoločnú reč

Župan zdôraznil, že Banskobystrický samosprávny kraj nemal v prípade dodatkov k zmluvám s dopravcami, ktoré podpísal ešte bývalý župan Marian Kotleba, inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde.

„Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj okresný súd vo Zvolene, že dodatky, uzavreté na päť rokov, sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo sme dopravcovi aj ponúkli, on to však odmietol,“ doplnil Lunter.

Vedenie župy mrzí, že snahu BBSK vyčistiť stôl a nastoliť jasný právny stav v súlade s platnou legislatívou vníma dopravca ako osobný útok a snahu o jeho „decimáciu“.

„Opakujem, že samosprávny kraj je pripravený vyrovnať všetky oprávnené pohľadávky z minulosti, potrebuje však na to právoplatné rozhodnutie súdu,“ dodal Ján Lunter.

Dnes o 13. hodine si vedenie kraja a zástupcovia dopravcu sadnú k rokovaciemu stolu. A v sobotu uvidíme, ako sa dohodli.

Milan Suja