Pri snahe o zamedzenie šírenia nového koronavírusu nám štát síce nasadil na tváre rúška a zakázal nám stretávať sa, no stále môžeme ísť napríklad do prírody. Žiadne veľké organizované turistické akcie nie sú povolené, no len tak s najbližšími, s ktorými žijeme v spoločnej domácnosti, vyraziť môžeme. Aj tu sme povinní mať na tvári rúško. Samozrejme nie stále, no určite si ho nasaďte, keď sa s niekým stretávate na chodníku.

Viacerí neostanú iba pri prechádzke, veď prvé slnečné lúče akoby priťahovali „hriešne“ myšlienky na grilovačku. Všimli si to aj úrady a preto Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu vo Zvolene vydal upozornenie na zvýšené riziko šírenia požiarov. Zároveň požiadal obecné a mestské úrady, aby toto upozornenie dostali až ku svojim občanom.

„V zmysle zákona o lesoch je na lesných pozemkoch zakázané zakladať alebo udržiavať otvorené ohne,“ informoval vedúci odboru Stanislav Drahoň. Toto platí nielen v lesoch samotných, ale aj v ich ochrannom pásme (päťdesiat metrov od hranice lesného pozemku), mimo vyznačených miest.

Podľa vedúceho odboru je tiež na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

„Za porušenie týchto zákazov môže okresný úrad uložiť fyzickej osobe až tisíceurovú pokutu,“ doplnil Stanislav Drahoň.

Milan Suja