Od štvrtka 15. októbra začína platiť väčšina opatrení, ktoré by mali zabrániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu. Tie, ktoré sa týkajú školstva, sú však v platnosti už od pondelka 12. októbra.

Stredoškoláci sú opäť doma, stredné školy prechádzajú na dištančnú výučbu. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga bude dištančné vzdelávanie prebiehať online pravdepodobne až niekoľko týždňov.

Základné školy fungujú normálne, novinkou je povinnosť nosiť rúška nielen na druhom stupni, ale aj na prvom stupni.

Materské školy sú otvorené, rúška sú odporúčané aj pre deti od troch do šiestich rokov.

Vysoké školy o spôsobe výučby rozhodnú samé. Väčšina už teraz postupne prechádza na dištančnú formu.

Rúška v školách a škôlkach sú samozrejme povinné aj pre učiteľky.

Končí tiež krúžková činnosť v základných školách a základných umeleckých školách, rovnako tak aktivity v centrách voľného času. Zrušené sú plavecké a lyžiarske zájazdy.

Školské kluby budú za sprísnených podmienok fungovať, v prevádzke budú aj školské jedálne.

V telocvičniach sa necvičí.

(ms)