Ministerstvo pôdohospodárstva spolu s Lesmi Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska pripravilo projekt predaja kalamitného dreva. Toho je prebytok nielen u nás, ale aj v celej Európskej únii. Po ťažbe sa preto zhromažďuje na skladoch, kde sa ďalej znehodnocuje.

„Do konca roka by sme chceli takto predať okolo 35-tisíc kubíkov ihličnatého kalamitného dreva,“ povedal generálny riaditeľ Štátneho podniku LESY SR Marian Staník. LESY SR budú predávať drevo v dĺžkach do štyroch metrov. Jedna domácnosť si bude môcť kúpiť maximálne päť kubíkov dreva.

Lesy Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí Slovenska spoločne pripravili manuál predaja kalamitného dreva. Podľa neho obec najprv zistí záujem svojich obyvateľov o dodávku kalamitného dreva a zašle objednávku s uvedením množstva dreva príslušnému odštepnému závodu, kde referent obchodu v zmysle objednávky pripraví kúpnu zmluvu. Po zverejnení kúpnej zmluvy v centrálnom registri zmlúv zašle obci požiadavku na zálohovú platbu v hodnote objednaného množstva kalamitného dreva. Po úhrade zálohovej faktúry je možný výdaj drevnej hmoty z odvozného miesta. Následne obec zabezpečí predaj a distribúciu dreva svojim občanom.

Cena za kalamitné drevo – ihličnatú vlákninu je stanovená na 18,24 eura za meter kubický s DPH na odvoznom mieste bez naloženia na dopravný prostriedok. Dopravné náklady hradí kupujúci, to znamená príslušný obecný resp. mestský úrad.

Ak chcete kúpiť kalamitné drevo mali by ste sa informovať na príslušnom obecnom či mestskom úrade.

Hriňovčania sa napríklad môžu prihlásiť do 10. decembra 2019 na Mestskom úrade v Hriňovej, referáte sociálnych vecí (045 3210 114), socialne@hrinova.sk.

Milan Suja