Vláda Slovenskej republiky rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu. Platia od 8. apríla do 13. apríla 2020. Zároveň na toto obdobie zakázala zhromažďovanie sa s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Obmedzenie pohybu na verejnosti sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti.

V nevyhnutnom rozsahu si môžeme urobiť nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá a aj pohonných hmôt.

Dovolené je tiež obstaranie nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu.

Obmedzenie pohybu sa netýka ani cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, cesty do zdravotníckeho zariadenia v prípade neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným. Netýka sa ani cesty na pohreb blízkej osoby.

Môžeme ísť aj na vychádzku do prírody, no iba v rámci okresu.

Prísnejšie opatrenia počas veľkonočných sviatkov odporučilo vláde konzílium odborníkov zložené z významných epidemiológov, infektológov a mnohých lekárskych autorít.

Dodržiavanie týchto opatrení kontroluje polícia a vojaci na hraniciach okresov. Preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti. Každý človek musí pri kontrole uviesť svoje telefónne číslo, cieľ cesty a samozrejme aj jej účel. Pre kontroly rátajte s kolónami a zdržaním.

V prípade porušenia nariadení hrozí každému pokuta až do výšky 1659 eur, v prípade nenosenia rúška 1000 eur.

ms

Foto: Polícia SR